Ogłoszenia o konkursach

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2018 Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Ogłoszenie wyników konkursu na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej… Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Ogłoszenie wyników konkursu dotyczące prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia Integracyjne w NMŚ”. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek– Nasz Mały Świat Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych… Szczegóły