Ogłoszenia Starosty Wąbrzeskiego

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2018 Informacja Starosty Wąbrzeskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18.04.2016 roku o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 13.10.2015 roku. Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Szczegóły