Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2019 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Informacja z dnia 16 stycznia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula Informacyjna – ogólna dotycząca RODO Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Decyzja z dnia 30 czerwca 2017 Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Szkolenia FIO Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły