Zamówienia poniżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2018 Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz uroczystą kolacją w hotelu Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach umowy dotacyjnej Nr 25/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. między Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Remont korytarza (parteru) w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno – nowe postępowanie Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Remont korytarza (parteru) w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno – postępowanie unieważnione Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1723c Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228 Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pn: „Dostawa wraz z instalacją regałów przesuwnych i stacjonarnych do archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno” – nowe postępowanie Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zadania pn: „Dostawa wraz z instalacją regałów przesuwnych i stacjonarnych do archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno” – postępowanie unieważnione Szczegóły