Zamówienia poniżej 30 000 € w tym zamówienia współfinansowane z funduszy unijnych

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2019 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Organizacja wyjazdów w ramach projektów pn. „Dziś nauka jutro praca II” oraz „Przez naukę do sukcesu II” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 24.12.2018 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zaproszenia do składania ofert na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz uroczystą kolacją w hotelu … Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Koordynatorów szkolnych w projekcie „Przez naukę do sukcesu II” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Dostawa odzieży ochronnej – roboczej dla uczniów odbywających staże w ramach projektu pt.„ Dziś nauka jutro praca II” Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Dostawa odzieży ochronnej niezbędnej do prowadzenia zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.„ Dziś nauka jutro praca II” Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap I) Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Dostawa podręczników dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół we Wroniu w ramach projektu pt.„ Dziś nauka jutro praca II” Szczegóły