Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Starosta Wąbrzeski z dnia 07 września 2018 r.w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 lipca 2018 r.w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2018 rok” Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej powiatu – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie NR 20/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych jednostek obsługiwanych Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, ochrony i archiwizowania dowodów księgowych oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły