Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 roku) – RODO w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30.11.2018 r.w sprawie powołania inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support Starosty Wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 22 listopada 2018 r.w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie oraz jej członków Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 listopada 2018 r.w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 października 2018 r.w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie oraz jej członków Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu II” realizowanym przez Powiat Wąbrzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Starosta Wąbrzeski z dnia 07 września 2018 r.w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły