Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenia Nr 23/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania wpłat gotówki z kasy na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz do pobierania gotówki z rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie do kasy Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Starosta Wąbrzeski z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły