Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2019 Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” nr RPKP.06.03.02-04-0008/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie Nr 4/2019Starosty Wąbrzeskiegoz dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” nr RPKP.06.01.02-04-0047/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1.2Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2018 z dnia 19 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2019 r w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok” Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Wąbrzeskiego Szczegóły