Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowego w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły