Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 13/2018 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 27 marca 2018 r.zatwierdzające uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Dębowa Łąka, Książki, Miasto Wąbrzeźno, Płużnica i Ryńsk, w powiecie wąbrzeskim. Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kasjera w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Dziś nauka jutro praca II” realizowanym przez Powiat Wąbrzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Szczegóły