Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 176/258/2018 12.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 176/258/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności Szczegóły
Prawo Lokalne 176/257/2018 12.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 176/257/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
Prawo Lokalne 175/256/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 175/256/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne 175/255/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 175/255/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk Szczegóły
Prawo Lokalne 175/254/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 175/254/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia referenta do spraw dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości powiatu Szczegóły
Prawo Lokalne 175/253/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Szczegóły
Prawo Lokalne 175/252/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 175/252/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne 175/251/2018 30.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 175/251/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Szczegóły
Prawo Lokalne 174/250/2018 14.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Szczegóły
Prawo Lokalne 174/249/2018 14.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 174/249/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
« 1 2 3 29 30 »