Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne II/19/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr II/19/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Szczegóły
Prawo Lokalne II/18/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr II/18/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032 Szczegóły
Prawo Lokalne II/17/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr II/17/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne II/16/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr II/16/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019r. Szczegóły
Prawo Lokalne II/15/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018 Szczegóły
Prawo Lokalne II/14/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Wąbrzeźnie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Szczegóły
Prawo Lokalne II/13/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Wąbrzeskiego do Związku Powiatów Polskich Szczegóły
Prawo Lokalne II/12/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Szczegóły
Prawo Lokalne II/11/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Szczegóły
Prawo Lokalne II/10/2018 04.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego na II sesji VI kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »