Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 25/39/2019 11.06.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 25/39/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk Szczegóły
Prawo Lokalne 25/38/2019 11.06.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 25/38/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne 24/37/2019 31.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 24/37/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zbycia majątku stanowiącego własność Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne 24/36/2019 31.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 24/36/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Prawo Lokalne 24/35/2019 31.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 24/35/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Prawo Lokalne VI/48/2019 29.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne VI/47/2019 29.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VI/47/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Szczegóły
Prawo Lokalne VI/46/2019 29.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VI/46/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne VI/45/2019 29.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne VI/44/2019 29.05.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VI/44/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku Szczegóły
« 1 2 3 40 41 »