Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 11/23/2019 14.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 11/23/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na: „Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn.: „Dziś nauka jutro praca II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” Szczegóły
Prawo Lokalne IV/33/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/33/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski Szczegóły
Prawo Lokalne IV/32/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/32/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu Szczegóły
Prawo Lokalne IV/31/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne IV/30/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/30/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Szczegóły
Prawo Lokalne IV/29/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/29/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne IV/28/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/28/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne IV/27/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr IV/27/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne IV/26/2019 07.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Prawo Lokalne 10/22/2019 04.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 10/22/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk Szczegóły
« 1 2 3 37 38 »