Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 17/28/2019 29.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 17/28/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Prawo Lokalne 17/26/2019 29.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 17/26/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018 Szczegóły
Prawo Lokalne 17/27/2019 29.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 17/27/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 8/18/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za m2 powierzchni najmu lokali użytkowych na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne 18/29/2019 05.04.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 18/29/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i straży Szczegóły
Prawo Lokalne V/40/2019 28.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr V/40/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne V/39/2019 28.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019-2032 Szczegóły
Prawo Lokalne V/38/2019 28.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne V/37/2019 28.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr V/37/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Prawo Lokalne V/36/2019 28.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r. Szczegóły
Prawo Lokalne V/35/2019 28.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr V/35/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
« 1 2 3 38 39 »