Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 31/55/2019 01.08.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 31/55/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji Szczegóły
Prawo Lokalne 31/54/2019 01.08.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 31/54/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Szczegóły
Prawo Lokalne 30/53/2019 17.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 30/53/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji Szczegóły
Prawo Lokalne 30/52/2019 17.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 30/52/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Szczegóły
Prawo Lokalne 30/51/2019 17.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 30/51/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego Szczegóły
Prawo Lokalne 30/50/2019 17.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 30 / 50 /2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne 30/49/2019 17.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 30/49/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne 29/48/2019 11.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 29/48/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne 29/47/2019 11.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 29/47/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne 29/46/2019 11.07.2019 Obowiązujący UCHWAŁA nr 29/46/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2, 87 – 200 Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 42 43 »