Uchwała Nr 150/219/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za m2 powierzchni najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018

UCHWAŁA Nr 150/219/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za m2 powierzchni najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za m2 najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

Uchwała Nr 150/219/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.02.2018
  • Data wejścia w życie 01.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 150/219/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości opłat za m2 powierzchni najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian