Uchwała Nr 157/226/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

UCHWAŁA Nr 157/226/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

Na podstawie art.48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się dwóch członków Zarządu Powiatu:
1) Krzysztofa Maćkiewicza – Starostę Wąbrzeskiego;
2) Karola Sarneckiego – Członka Zarządu
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 127/169/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 października 2013 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.03.2018
  • Data wejścia w życie 26.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 157/226/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian