Uchwała Nr 163/239/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych

UCHWAŁA Nr 163/239/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się dwóch członków Zarządu Powiatu:
1) Krzysztofa Maćkiewicza – Starostę Wąbrzeskiego;
2) Bożenę Szpryniecką – Wicestarostę;
do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuję dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 17.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.05.2018
  • Data wejścia w życie 17.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 163/239/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian