Uchwała Nr 175/254/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia referenta do spraw dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości powiatu

UCHWAŁA Nr 175/254/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia referenta do spraw dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości powiatu

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12,138,159,317,1356) oraz §3 ust. 4 Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Referenta do spraw dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Panią Martę Dziełak do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości Zarządu Powiatu.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 130/171/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Drogomistrza Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
  • Data wejścia w życie 30.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 175/254/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie upoważnienia referenta do spraw dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości powiatu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12,138,159,317,1356) oraz §3 ust. 4 Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r.
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian