Uchwała Nr 175/255/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk

UCHWAŁA Nr 175/255/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12,138,159, 317 i 1356) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się pozytywną opinię dotyczącą zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o długości ok. 30 mb od drogi gminnej do torów w miejscowości Myśliwiec, zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Ryńsk oraz załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

Załącznik do Uchwały Nr 175/255/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
  • Data wejścia w życie 30.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 175/255/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12,138,159, 317 i 1356)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian