UCHWAŁA Nr 25/39/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk

UCHWAŁA Nr 25/39/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wyraża się pozytywną opinię dotyczącą zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogowego od drogi powiatowej Nr 1717C do miejscowości Michałki o długości ok. 2,02 km.
2. Przebieg drogi wymienionej w ust. 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie nr 25/39/2019 – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.06.2019
  • Data wejścia w życie 11.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 25/39/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian