Uchwała Nr 79 / 117/ 2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr 79 / 117/ 2016
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i 1890), art. 5c pkt 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64, 195 i 668) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowi-sko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Uchwały Nr 73/105/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 czerwca 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 79/117/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 19.07.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.07.2016
  • Data wejścia w życie 19.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 79/117/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian