UCHWAŁA Nr XIV/68/2016 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr XIV/68/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie stanowiący Załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem  1 kwietnia 2016 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2016
  • Data wejścia w życie 01.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIV/68/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian