UCHWAŁA NR XIV/70/2016 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016

UCHWAŁA NR   XIV/70/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016

Na podstawie art. 35a, ust. 3 i art. 48, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz.73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 493, 1240, 1273 i 1359) uchwala się, co następuje:

§ 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016 przeznacza się na zadania i w wysokościach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2016
  • Data wejścia w życie 31.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIV/70/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 35a, ust. 3 i art. 48, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz.73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 493, 1240, 1273 i 1359)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian