Uchwała Nr XV/73/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr XV/73/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 9. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu Rada Powiatu pozytywnie ocenia działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie za rok 2015.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 02.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.06.2016
  • Data wejścia w życie 02.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XV/73/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 9. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian