Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016 – 2020

UCHWAŁA Nr XVI/80/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016 – 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163;  693,  1045, 1058,  1240, 1310, 1359, 1607, 1830 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016 – 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

Załącznik do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2016
  • Data wejścia w życie 28.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XVI/80/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2016 – 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163; 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1830 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 195)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian