Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na okres 3 lat

UWAGA!!! MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


UWAGA!!! MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA [LINK]


Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019  r.  poz.  53, 730), zwane dalej ogłoszeniem, którego przedmiotem jest:

Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na okres 3 lat

    • Nr przetargu AG.272.21.2019.BR

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian