Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-19 15:27:43 Uchwała Nr 176/258/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności UCHWAŁA Nr 176/258/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności… Szczegóły
2 2018-09-19 15:22:32 Uchwała Nr 176/257/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UCHWAŁA Nr 176/257/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał… Szczegóły
3 2018-09-19 13:29:10 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Koordynatorów szkolnych w projekcie „Przez naukę do sukcesu II” ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „Przez naukę do sukcesu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi… Szczegóły
4 2018-09-12 08:39:06 Zarządzenie Nr 27/2018 Starosta Wąbrzeski z dnia 07 września 2018 r.w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ZARZĄDZENIE NR 27/2018 STAROSTY WĄBRZESKIEGO   z dnia 07 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Na podstawie art. 39 ust. ustawy z dnia… Szczegóły
5 2018-09-12 08:30:25 Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym ZARZĄDZENIE NR 26/2018 STAROSTY WĄBRZESKIEGO   z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Na podstawie § 8 ust. 4… Szczegóły
6 2018-09-05 09:21:41 Uchwała Nr 175/256/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego UCHWAŁA Nr 175/256/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego Na podstawie art. 32… Szczegóły
7 2018-09-05 09:00:30 Uchwała Nr 175/255/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk UCHWAŁA Nr 175/255/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk Na podstawie art.… Szczegóły
8 2018-09-05 08:41:29 Uchwała Nr 175/254/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia referenta do spraw dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości powiatu UCHWAŁA Nr 175/254/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia referenta do spraw dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych… Szczegóły
9 2018-09-05 08:36:07 Uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 UCHWAŁA Nr 175/253/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
10 2018-09-05 08:11:46 Uchwała Nr 175/252/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie UCHWAŁA Nr 175/252/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z… Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 61 »