Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-15 11:09:28 Uchwała Nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych UCHWAŁA NR 154/223/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót… Szczegóły
2 2018-03-13 13:24:40 Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci Ogłoszenie nr 530453-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Powiat Wąbrzeski: Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
3 2018-03-08 11:35:50 Uchwała Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 UCHWAŁA Nr 153/222/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
4 2018-03-06 09:25:59 Konkurs na stanowisko kasjera w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie STAROSTA WĄBRZESKI ogłasza konkurs na stanowisko kasjera  w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie I. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie min. średnie preferowane ekonomiczne; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z… Szczegóły
5 2018-03-05 08:01:19 Informacja Starosty Wąbrzeskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wąbrzeźno, dnia 28 lutego 2018 roku GG.6821.2.49.2017 INFORMACJA STAROSTY WĄBRZESKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.    Na podstawie art. 113… Szczegóły
6 2018-02-23 12:50:56 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.6224.1.1.2018.OR                                                  Wąbrzeźno, dnia 20.02.2018 r. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie art. 61… Szczegóły
7 2018-02-23 12:46:34 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.6233.3.1.2018.OR                                                                         Wąbrzeźno, dnia 20.02.2018 r. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie art. 61 § ustawy z dnia 14… Szczegóły
8 2018-02-22 08:11:27 Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU    Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert… Szczegóły
9 2018-02-21 09:25:58 Uchwała Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2028 UCHWAŁA Nr XXXI/155/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2028 Na podstawie art. 12… Szczegóły
10 2018-02-21 09:19:20 Uchwała Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 UCHWAŁA Nr XXXI/156/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia… Szczegóły
« 1 2 3 4 48 49 50 »