Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-02-19 15:17:00 UCHWAŁA NR 11/23/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na: „Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn.: „Dziś nauka jutro praca II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” UCHWAŁA NR 11/23/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na: „Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn.: „Dziś nauka jutro praca… Szczegóły
2 2019-02-19 08:22:01 Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Na podstawie art. 60 ust. 2… Szczegóły
3 2019-02-15 12:30:32 Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach realizacji projektu pod nazwą „Dziś nauka jutro praca II” Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.… Szczegóły
4 2019-02-14 15:04:41 UCHWAŁA Nr IV/33/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski UCHWAŁA Nr IV/33/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski Na podstawie art. 3d ust.… Szczegóły
5 2019-02-14 14:53:38 UCHWAŁA Nr IV/32/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu UCHWAŁA Nr IV/32/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5… Szczegóły
6 2019-02-14 14:48:35 UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia… Szczegóły
7 2019-02-14 14:40:41 UCHWAŁA Nr IV/30/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032 UCHWAŁA Nr IV/30/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032 Na podstawie art. 12… Szczegóły
8 2019-02-14 14:31:53 UCHWAŁA Nr IV/29/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 UCHWAŁA Nr IV/29/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 Na podstawie art.… Szczegóły
9 2019-02-14 14:26:18 UCHWAŁA Nr IV/28/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 UCHWAŁA Nr IV/28/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 Na… Szczegóły
10 2019-02-14 14:20:54 UCHWAŁA Nr IV/27/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 UCHWAŁA Nr IV/27/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na rok 2019 Na podstawie art. 17 ust.… Szczegóły
« 1 2 3 4 71 72 73 »