Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-11 09:12:46 UCHWAŁA Nr II/19/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 UCHWAŁA Nr II/19/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia… Szczegóły
2 2018-12-11 08:59:24 UCHWAŁA Nr II/18/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032 UCHWAŁA Nr II/18/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032 Na podstawie art. 12… Szczegóły
3 2018-12-10 15:22:27 UCHWAŁA Nr II/17/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 UCHWAŁA Nr II/17/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3… Szczegóły
4 2018-12-10 15:15:34 UCHWAŁA Nr II/16/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019r. UCHWAŁA Nr II/16/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od… Szczegóły
5 2018-12-10 15:09:58 UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018 UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania… Szczegóły
6 2018-12-10 15:02:06 UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Wąbrzeźnie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Wąbrzeźnie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Na podstawie art.… Szczegóły
7 2018-12-10 14:57:49 UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Wąbrzeskiego do Związku Powiatów Polskich UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Wąbrzeskiego do Związku Powiatów Polskich Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.… Szczegóły
8 2018-12-10 14:54:19 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998… Szczegóły
9 2018-12-10 14:45:30 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca… Szczegóły
10 2018-12-10 14:41:09 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego na II sesji VI kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego na II sesji VI kadencji Rady Powiatu w… Szczegóły
« 1 2 3 4 66 67 68 »