Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2019-07-02 07:58:55 UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie wotum zaufania UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie wotum zaufania Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z… Szczegóły
12 2019-07-01 11:33:12 UCHWAŁA Nr 27/43/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wąbrzeskiego do Rady Nadzorczej Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. UCHWAŁA Nr 27/43/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wąbrzeskiego do Rady Nadzorczej Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. Na podstawie art.… Szczegóły
13 2019-07-01 11:23:18 UCHWAŁA Nr 27/42/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego UCHWAŁA Nr 27/42/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych… Szczegóły
14 2019-06-19 12:44:54 Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania druku oświadczenia dla Przewodniczącego i Członków Komisji Przetargowej oraz Rokowań na zbycie nieruchomości Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania druku oświadczenia dla Przewodniczącego i Członków Komisji Przetargowej oraz Rokowań na zbycie nieruchomości Na podstawie… Szczegóły
15 2019-06-18 15:34:43 UCHWAŁA Nr 26/41/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego UCHWAŁA Nr 26/41/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Na podstawie… Szczegóły
16 2019-06-18 15:18:49 UCHWAŁA Nr 26/40/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 UCHWAŁA Nr 26/40/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
17 2019-06-13 13:51:44 UCHWAŁA Nr 25/39/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk UCHWAŁA Nr 25/39/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Ryńsk Na podstawie art.… Szczegóły
18 2019-06-13 13:37:13 UCHWAŁA NR 25/38/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie UCHWAŁA NR 25/38/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie auchwala się, co następuje: § 1. W Regulaminie… Szczegóły
19 2019-06-12 11:30:12 Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych ZARZĄDZENIE NR 33/2019 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Na podstawie § 6 ust. 3 Zasad (polityki) rachunkowości stanowiących załącznik do  zarządzenia Nr… Szczegóły
20 2019-06-11 15:53:37 Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” UWAGA!! CZYTELNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.272.22.2019.BR                                                 Wąbrzeźno, dnia 11.06.2019 roku Zamawiający:                                   POWIAT WĄBRZESKI WOLNOŚCI 44 87-200 WĄBRZEŹNO NIP: 878-173-62-65 TEL: 56-688-24-50 DO 57 FAX: 56-688-27-59 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Dostawę… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 81 82 83 »