Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2019-06-03 15:47:27 Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na okres 3 lat UWAGA!!! MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 2, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT UWAGA!!! MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138g… Szczegóły
32 2019-06-03 15:28:31 ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87 – 200 Wąbrzeźno Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające… Szczegóły
33 2019-06-03 15:24:37 ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie   ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2, 87 – 200 Wąbrzeźno   Do konkursu może przystąpić osoba, która… Szczegóły
34 2019-06-03 12:44:42 UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia… Szczegóły
35 2019-06-03 12:38:03 UCHWAŁA Nr VI/47/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032 UCHWAŁA Nr VI/47/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032 Na podstawie art. 12… Szczegóły
36 2019-06-03 12:25:20 UCHWAŁA Nr VI/46/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego UCHWAŁA Nr VI/46/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji… Szczegóły
37 2019-06-03 12:06:35 UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej… Szczegóły
38 2019-06-03 12:02:06 UCHWAŁA Nr VI/44/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku UCHWAŁA Nr VI/44/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na… Szczegóły
39 2019-06-03 11:55:05 UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r. Na podstawie… Szczegóły
40 2019-06-03 11:26:04 UCHWAŁA Nr VI/42/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018 UCHWAŁA Nr VI/42/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018 Na podstawie… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 82 83 84 »