Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
791 2016-03-25 08:31:09 Obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 roku OBWIESZCZENIE działając na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
792 2016-03-25 08:28:07 Obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 OBWIESZCZENIE działając na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
793 2016-03-25 08:24:14 Obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 roku OBWIESZCZENIE działając na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
794 2016-03-25 08:19:15 Obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 roku OBWIESZCZENIE działając na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
795 2016-03-24 12:18:09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.6341.16.1.2016.OR                                                      Wąbrzeźno, dnia 24.03.2016 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r.,… Szczegóły
796 2016-03-24 09:27:55 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WR.6341.12.2.2016.OR                                              Wąbrzeźno, dnia 22.03.2016r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 §… Szczegóły
797 2016-03-18 12:18:10 UCHWAŁA Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
798 2016-03-16 13:12:52 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WR.6341.15.1.2016.OR                                                         Wąbrzeźno, dnia 16.03.2016 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.… Szczegóły
799 2016-03-16 13:06:38 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WR.6341.14.1.2016.OR                                                         Wąbrzeźno, dnia 16.03.2016 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.… Szczegóły
800 2016-03-10 15:03:30 O B W I E S Z C Z E N I E WR.6341.8.5.2016.OR                                                                  Wąbrzeźno, dnia 07.03.2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4, art.… Szczegóły
« 1 2 3 77 78 79 80 81 82 83 »