Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
801 2016-03-25 08:19:15 Obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 roku OBWIESZCZENIE działając na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
802 2016-03-24 12:18:09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.6341.16.1.2016.OR                                                      Wąbrzeźno, dnia 24.03.2016 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r.,… Szczegóły
803 2016-03-24 09:27:55 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WR.6341.12.2.2016.OR                                              Wąbrzeźno, dnia 22.03.2016r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 §… Szczegóły
804 2016-03-18 12:18:10 UCHWAŁA Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
805 2016-03-16 13:12:52 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WR.6341.15.1.2016.OR                                                         Wąbrzeźno, dnia 16.03.2016 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.… Szczegóły
806 2016-03-16 13:06:38 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WR.6341.14.1.2016.OR                                                         Wąbrzeźno, dnia 16.03.2016 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.… Szczegóły
807 2016-03-10 15:03:30 O B W I E S Z C Z E N I E WR.6341.8.5.2016.OR                                                                  Wąbrzeźno, dnia 07.03.2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4, art.… Szczegóły
808 2016-03-07 14:38:35 Wykonanie hybrydowej mapy zasadniczej w układzie „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej kalibrację oraz wektoryzację treści mapy dla części terenu Powiatu Wąbrzeskiego Wąbrzeźno, dnia 7 marca 2016 roku. AG.272.3.2016.SM Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie hybrydowej mapy zasadniczej w układzie  „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej kalibrację oraz … Szczegóły
809 2016-03-04 12:45:59 Dostawa wyposażenia siłowni wewnętrznych dla szkół z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach projektu pn.: Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanego przez Powiat Wąbrzeski. Numer ogłoszenia: 48802 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 - postępowanie zakończone Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wabrzezno.pl, Wąbrzeźno: Dostawa wyposażenia siłowni wewnętrznych dla szkół z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach projektu pn.: Kompleksowe działania z zakresu… Szczegóły
810 2016-03-02 14:07:01 Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Na podstawie art. 60 ust. 2… Szczegóły
« 1 2 3 78 79 80 81 82 83 84 »