Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
811 2016-03-01 15:35:13 Obwieszczenie WR.6341.8.3.2016.OR WR.6341.8.3.2016.OR                                                                  Wąbrzeźno, dnia 25.02.2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4, art.… Szczegóły
812 2016-03-01 15:15:18 Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - postępowanie unieważnione Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/przetargi/ Wąbrzeźno: Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Numer ogłoszenia: 45756 - 2016; data zamieszczenia:… Szczegóły
813 2016-02-26 11:17:52 UCHWAŁA Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
814 2016-02-22 13:45:36 Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 15.02.2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 15.02.2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące… Szczegóły
815 2016-02-15 10:55:13 OBWIESZCZENIE z dnia 9 lutego 2016 roku OBWIESZCZENIE  działając na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
816 2016-02-12 10:31:35 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo… Szczegóły
817 2016-02-12 10:27:22 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo… Szczegóły
818 2016-02-12 10:21:41 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo… Szczegóły
819 2016-02-12 10:16:20 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo… Szczegóły
820 2016-02-11 13:15:26 Wydział Organizacyjny . Szczegóły
« 1 2 3 79 80 81 82 83 84 »