Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
811 2016-02-12 10:21:41 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo… Szczegóły
812 2016-02-12 10:16:20 OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków OGŁOSZENIE STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo… Szczegóły
813 2016-02-11 13:15:26 Wydział Organizacyjny . Szczegóły
814 2016-02-03 14:09:19 Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego do spraw Biuletynu Informacji Publicznej . Szczegóły
815 2016-02-01 14:40:28 Uchwała nr XIII/65/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Toruńskim Uchwała nr XIII/65/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław –… Szczegóły
816 2016-02-01 14:30:01 Uchwała Nr XIII/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Uchwała Nr XIII/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5… Szczegóły
817 2016-02-01 14:20:30 Uchwała Nr XIII/63/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028   Uchwała Nr XIII/63/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028 Na podstawie art. 12… Szczegóły
818 2016-02-01 12:15:16 Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140 - postępowanie zakończone UWAGA !!! - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Numer ogłoszenia: 39550 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu:… Szczegóły
819 2016-01-29 13:55:59 Uchwała Nr 58/89/2016 Zarządu Powiatu W Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących w zakresie dofinansowywania realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 UCHWAŁA Nr 58/89/2016 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących w zakresie dofinansowywania realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu… Szczegóły
820 2016-01-26 16:00:49 Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - postępowanie unieważnione Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/przetargi/ Wąbrzeźno: Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Numer ogłoszenia: 17942 - 2016; data zamieszczenia:… Szczegóły
« 1 2 3 79 80 81 82 83 »