Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WR.6341.26.2.2017.OR                                                Wąbrzeźno, dnia 28.08.2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1121)  zawiadamia, że w dniu 28.08.2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Ryńsk reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Majewskiego, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonie urządzeń wodnych w postaci wylotów oraz trzech studni chłonnych oraz na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych  z drogi gminnej nr 070336C w Wałyczu gm. Ryńsk.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 126 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Informacje

Rejestr zmian