Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WR.6233.16.1.2017.OR                                                                                   Wąbrzeźno, 06.10.2017 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)   zawiadamia, że w dniu 06.10.2017 r. zostało wszczęte na wniosek MKF-ERGIS Sp. z o.o. postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 126 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Informacje

Rejestr zmian