Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WR.6341.30.1.2017.OR                                                    Wąbrzeźno, dnia 06.11.2017r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Mirosława Gródeckiego,   Uciąż 18, 87-214 Płużnica w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 12/20 w Nowej Wsi Królewskiej, gm. Płużnica, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej własność Gminy Płużnica.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 126 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Informacje

Rejestr zmian