Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WR.6341.31.1.2017.OR                                                    Wąbrzeźno, dnia 21.11.2017r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Artura Dzwonkowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 143/2 w miejscowości Łopatki, gm. Książki.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 126 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Informacje

Rejestr zmian