Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WR.6224.1.1.2018.OR                                                  Wąbrzeźno, dnia 20.02.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że, w dniu 20.02.2018 r. wszczęto na wniosek Dariusza Dziewięckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, ul. Chełmińska 57d, 87-200 Wąbrzeźno o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego, ul. Chełmińska 57d w Wąbrzeźnie.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 126 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Informacje

Rejestr zmian